FYSTRÄNING

FYSTRÄNING

Hos oss kan alla fysträna, gammal som ung, tränad som otränad! Du jobbar utifrån dina egna förutsättningar, men tillsammans i grupp med samma målbild, att utveckla din egen kapacitet.

Ett fyspass är uppbyggt på så sätt att vi använder kroppen som vårt främsta verktyg. Redskap används i viss mån, men det är kroppviktsövningar som är basen. Den egna kroppen är vår främsta tillgång… Övningarna varieras under passet mellan fysisk styrka och kondition. Alla kan delta oavsett ålder, fysisk status och tidigare erfarenheter av träning. Du jobbar utifrån dina egna förutsättningar, men tillsammans i grupp med samma målbild, att utveckla sin egen kapacitet.

LEDARE

MIKAEL ASKLÖF