10

När man kommer ner på MEJAs känner man sig alltid välkommen! För mig är HormonYogan jättebra och jag känner ett lugn i kroppen, vilket är skönt då jag har kronisk smärta.