3

Jennifer är fantastiskt inkännande och bra på att formulera det hon hör och ser på ett fint sätt. Trots min ålder och att jag länge analyserat och utvecklat mig själv, fick jag nya insikter och lärde mig nya saker. Jag kan verkligen rekommendera en session med Jennifer!