ANDNING

Att andas är att leva! Andningen är den viktigaste funktionen i kroppen eftersom att alla andra funktioner är beroende av den.

 

Att andas är att leva! Andningen är den viktigaste funktionen i kroppen eftersom att alla andra funktioner är beroende av den. Vi praktiserar flertalet olika andningstekniker för att medvetandegöra andningen och dess positiva effekter för kropp och sinne samt för att än bättre kunna tillgodo se oss praktiseringen genom yogan.
Läs mer om andning och olika tekniker nedan eller KONTAKTA OSS med just dina frågor.

Meditation kommer från latinets ”meditare” som betyder föras mot mitten, mot centrum. Det är en uråldrig teknik som går ut på att gå in i ett tillstånd av fullständig avslappning, koncentration och upplysning. Meditation är med andra ord en systematisk använd psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avslappning. Vi erbjuder vägledd meditation både i grupp och individuellt. 

ANDNINGSTEKNIKER

Nedan presenteras kort några av dom andningstekniker som är vanligast inom yogan. Har du frågor är du givetvis varmt välkommen att KONTAKTA OSS.

LÅNGA DJUPA ANDETAGET

Den långa djupa andningen består av tre delar:
– Magandning, även kallad buk-, diafragma-, och mellangärdsandning.
– Revbensandning, eller bröstkorgsandning.
– Nyckelbensandning.
De här tre delarna sätts samman till det ”långa, djupa, yogiska andetaget”. Andas in genom näsan och följ andetaget ner i magen så den spänns ut. Håll kvar svank och rygg i underlaget. Gå vidare med inandningen och fyll bröstkorgen med luft ända upp till nyckelbenen som lyfts upp, utan att axlar eller rygg följer med. Gör en naturlig paus och andas sedan ut genom näsan i omvänd ordning. Först sjunker nyckelbenen, därefter sjunker bröstet/revbenen in och slutligen sjunker magen tillbaka in igen. Avsluta genom att dra in magen lite grann för att verkligen tömma på utandningen. En liten naturlig paus innan nästa inandning.
Ett bra sätt att träna andningen i början är liggande på rygg.
Håll gärna en hand på magen och en på bröstet och känn andningens rörelse. En böljande vågrörelse nerifrån och upp och sen uppifrån och ner.

EFFEKTER:
– Skapar lugn och avspänning, ger klarhet och tålamod.
– Reducerar gifter och slem från lungor och luftvägar.
– Underlättar blodcirkulationen.
– Förhindrar ackumulation av kolesterol i blodet.
– Stimulerar kemisk balans i hjärnan, reglerar pH-värdet.
– Ökar flödet av spinalvätska till hjärna.
– Motverkar depression, osäkerhet, rädsla.
– Löser upp blockeringar i det praniska flödet.
– Stärker ditt elektromagnetiska fält, din aura.
– Påverkar hypofysen, öppnar upp din intuition m.m.

TRAPPSTEGSANDNING

Det här är en andningsteknik som kan användas som meditation. Den reducerar stress och ger bättre syresättning. En fin teknik att också ta till om man lider av höga stressnivåer, ångest osv, då det långa djupa andetaget kan kännas för svårt eller utmanande i början. Tänk dig en liten trappa med fyra steg. Du andas in fyra steg upp, andas ut fyra steg ner. Ge dig tid. Du bestämmer hur långsamt du vill gå i trappan, och det är alltid samma trappa upp som ner. Nästa trappa kan ha längre steg, men har du valt en trappa ”upp” så tar du samma trappa ”ner”. Notera hur trappstegen har en tendens att bli längre och djupare efter några minuters andning och att du efterhand kanske kommer in i långa djupa andetaget.

ELDANDNING

En vanlig andningsteknik i bl a MediYoga är eldandningen. Den förekommer i många av de pass vi gör i MediYoga, vilket innebär att det är viktigt att behärska denna teknik och att den görs korrekt.
Eldandningen är snabb, rytmisk och kontinuerlig.
Huvudsakligen består den av s.k. Dead-Spaceandning, vilket innebär att den luft som andas in aldrig kommer fram till alveolerna där det aktiva gasutbytet sker. Inandning och utandning är lika långa.
Magen och naveln styr eldandningen, med korta snabba rörelser. Andas in, magen spänner ut, andas ut magen sjunker in igen. Bröstkorgen förblir avspänd under hela förloppet. Om inget annat sägs, andas genom näsan. Hastighet 1-3 andetag per sekund.

EFFEKTER:
– Renar blodet och frigör gifter från lungor, blodkärl och celler.
– Expanderar din lungkapacitet och ökar din vitalitet.
– Stärker nervsystemets förmåga att hantera stress.
– Ökar balansen i det autonoma nervsystemet.
– Ger ökad fysisk uthållighet.
– Vitaliserar immunförsvaret.
– Minskar begäret efter tobak, socker och andra beroendeframkallande ämnen m.m.
– Fokuserar och neutraliserar sinnet.
– Stärker din aura.

VÄXELVIS ANDNING

Växelvis andning innebär att du andas växelvis med höger och vänster näsborre.Näsborrarna har kopplingar till det autonoma nervsystemet. Höger näsborre är kopplad till det sympatiska nervsystemet som ökar aktiviteten i kroppen, höjer puls, blodtryck, andning osv.
Vänster näsborre är kopplad till det parasympatiska nervsystemet som har motsatt effekt och sänker aktiviteten i kroppen.
Näsborrarna är också kopplade till hjärnans båda halvor.
Höger näsborre till vänster hjärnhalva och vänster näsborre till höger hjärnhalva. Du kan andas genom enbart höger, eller enbart vänster näsborre, beroende på vad du vill åstadkomma. Du kan på olika sätt växla mellan de båda. Här nedan exempel på en sådan övning:

U-ANDNING

Sitt med rak rygg. Slutna ögon med fokus i 3:e ögat. Lyft höger hand till ansiktet och använd tummen för att trycka för höger näsborre och pekfingret för att trycka för vänster näsborre. Tummen och pekfingret bildar ett ”U”. Andas långsamma andetag i enlighet med följande andningsmönster:
1. Andas in genom vänster näsborre. 2. Håll andan. 3. Andas ut genom höger näsborre. 4. Andas in genom höger näsborre. 5. Håll andan. 6. Andas ut genom vänster näsborre.