MINDFULNESS

Mindfulness – Medveten närvaro är en urgammal österländsk teknik som går ut på öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet, istället för att hela tiden leva mitt i tankeströmmen av minnen och farhågor kring framtiden – alla ”borden” och ”måsten” och alla tankar om vad andra kan tänkas tänka om en.

 

VILL DU GÅ PÅ MINDFULNESS & GONGBAD, LÄS MER UNDER GONGBAD.

VILL DU BOKA ETT PRIVAT GONGBAD SOM PRIVATPERSON ELLER FÖRETAG, KONTAKTA OSS.

Kanske skulle man kunna säga att vi lever större delen av våra liv inne i våra egna huvuden. Vi är ständigt upptagna med dåtid eller framtid, dagdrömmar, minnen, önskningar, planer, grubbel och oro. En stor del av våra tankar är också värderande och jämförande – ofta i negativ bemärkelse, d v s dömande. Vi dömer oss själva och vi dömer andra. Vanan att ignorera det pågående ögonblicket till förmån för dem som redan passerat eller ännu inte inträffat, eller automatiska tanke- och beteendemönster leder till brist på överblick och att man tenderar att gräva ner sig i djupa hjulspår som är svåra att ta sig ur. Våra livsmönster gör att vi ofta har svårt att landa i oss själva och vara i nuet. Allt fler av oss ägnar större delen av vårt liv åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden. Vi är vana att försöka vara alla till lags, inte ta våra egna behov, önskningar och drömmar på allvar, det är lättare att sätta omgivningens behov före våra egna. När vi inte är helt tillfredställda med våra liv tror vi ibland att det är de yttre förändringarna vi behöver eller att andra ska ändra sig, men i själva verket är det när vi själva växer som det också sker förändringar i vår omgivning.

Mindfulness – Medveten närvaro är en urgammal österländsk teknik som går ut på öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet, istället för att hela tiden leva mitt i tankeströmmen av minnen och farhågor kring framtiden – alla ”borden” och ”måsten” och alla tankar om vad andra kan tänkas tänka om en. Det handlar om att öva sig i att kunna sätta sig vid sidan av, ”på stranden” av tankeströmmen betrakta utan att dras med. Att se det enkla (men svåra) – att tankar är just tankar och känslor just känslor och inget man egentligen måste göra något av. I den här traditionen ser man på livet som en lång räcka av ögonblick, ögonblick som man missar om man hela tiden är upptagen av grubbel och ältande av det förgångna eller rädsla och förhoppningar inför framtiden. Om man ständigt bortser från det pågående ögonblicket finns det risk för att man missar en stor del av livet – det som pågår just här, just nu.

EFFEKTER:

Vetenskapliga studier och forskning visar att Mindfulnessträning kan hjälpa mot följande sjukdomar och symtom:

–      Stress och stressrelaterade sjukdomstillstånd såsom nack- och ryggproblem, huvudvärk, depression, oro, irritation, ilska, viktproblem, sömnsvårigheter, ångest och minskar bl a stresshormonet Kortisol
–      Utbrändhet
–      Kronisk smärta, t ex fibromyalgi
–      Höjt blodtryck
–      Olika former av beroenden
–      MS, symtomreducering

Mindfulness gör så att du:

–      Förhöjer din sinnesnärvaro, att vara HÄR & NU
–      Känner dig avslappnad, trygg och lugn
–      Gör klokare val, klarhet i tanken
–      Minskar själviskheten, du bli mer kärleksfull
–      Ökar din självinsikt både privat-, familje- och yrkesliv samt socialt
–      Ökar din glädje, du blir mer positiv
–      Ökar kreativiteten och flexibiliteten
–      Ökar din effektivitet
–      Ökar uppmärksamheten
–      Ökar förmågan att möta svårigheter
–      Ökar inlärningsförmågan
–      Förbättrar sömnen
–      Förbättrar immunförsvaret
–      Förbättrar koncentrationsförmågan
–      Förbättrar tålamodet