MINDFULNESS

MINDFULNESS

Mindfulness - Medveten närvaro är en urgammal österländsk teknik som går ut på öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet, istället för att hela tiden leva mitt i tankeströmmen av minnen och farhågor kring framtiden - alla ”borden” och ”måsten” och alla tankar om vad andra kan tänkas tänka om en.

Vill du gå en kurs i mindfulness läs mer längst ner på sidan.

Vill du gå på mindfulness & gongbad läs mer under gongbad.

Kanske skulle man kunna säga att vi lever större delen av våra liv inne i våra egna huvuden. Vi är ständigt upptagna med dåtid eller framtid, dagdrömmar, minnen, önskningar, planer, grubbel och oro. En stor del av våra tankar är också värderande och jämförande – ofta i negativ bemärkelse, d v s dömande. Vi dömer oss själva och vi dömer andra. Vanan att ignorera det pågående ögonblicket till förmån för dem som redan passerat eller ännu inte inträffat, eller automatiska tanke- och beteendemönster leder till brist på överblick och att man tenderar att gräva ner sig i djupa hjulspår som är svåra att ta sig ur. Våra livsmönster gör att vi ofta har svårt att landa i oss själva och vara i nuet. Allt fler av oss ägnar större delen av vårt liv åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden. Vi är vana att försöka vara alla till lags, inte ta våra egna behov, önskningar och drömmar på allvar, det är lättare att sätta omgivningens behov före våra egna. När vi inte är helt tillfredställda med våra liv tror vi ibland att det är de yttre förändringarna vi behöver eller att andra ska ändra sig, men i själva verket är det när vi själva växer som det också sker förändringar i vår omgivning.

Mindfulness – Medveten närvaro är en urgammal österländsk teknik som går ut på öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet, istället för att hela tiden leva mitt i tankeströmmen av minnen och farhågor kring framtiden – alla ”borden” och ”måsten” och alla tankar om vad andra kan tänkas tänka om en. Det handlar om att öva sig i att kunna sätta sig vid sidan av, ”på stranden” av tankeströmmen betrakta utan att dras med. Att se det enkla (men svåra) – att tankar är just tankar och känslor just känslor och inget man egentligen måste göra något av. I den här traditionen ser man på livet som en lång räcka av ögonblick, ögonblick som man missar om man hela tiden är upptagen av grubbel och ältande av det förgångna eller rädsla och förhoppningar inför framtiden. Om man ständigt bortser från det pågående ögonblicket finns det risk för att man missar en stor del av livet – det som pågår just här, just nu.

EFFEKTER:

Vetenskapliga studier och forskning visar att Mindfulnessträning kan hjälpa mot följande sjukdomar och symtom:

–      Stress och stressrelaterade sjukdomstillstånd såsom nack- och ryggproblem, huvudvärk, depression, oro, irritation, ilska, viktproblem, sömnsvårigheter, ångest och minskar bl a stresshormonet Kortisol
–      Utbrändhet
–      Kronisk smärta, t ex fibromyalgi
–      Höjt blodtryck
–      Olika former av beroenden
–      MS, symtomreducering

Mindfulness gör så att du:

–      Förhöjer din sinnesnärvaro, att vara HÄR & NU
–      Känner dig avslappnad, trygg och lugn
–      Gör klokare val, klarhet i tanken
–      Minskar själviskheten, du bli mer kärleksfull
–      Ökar din självinsikt både privat-, familje- och yrkesliv samt socialt
–      Ökar din glädje, du blir mer positiv
–      Ökar kreativiteten och flexibiliteten
–      Ökar din effektivitet
–      Ökar uppmärksamheten
–      Ökar förmågan att möta svårigheter
–      Ökar inlärningsförmågan
–      Förbättrar sömnen
–      Förbättrar immunförsvaret
–      Förbättrar koncentrationsförmågan
–      Förbättrar tålamodet

MINDFULNESS KURS – 10 TILLFÄLLEN

I en rofylld miljö på MEJA Hälsoteam kan du under en längre tid utforska dina sinnen. Du kommer att bli mer medveten om hur du tänker runt stress och får under kursens gång verktyg till att bryta dina beteenden som orsakar stress och lidande.

Kursen passar de flesta, men kan vara särskilt bra för dig som har ett högt tempo i ditt liv och vill förebygga samt hantera stress (för att undvika utmattningssyndrom), kronisk smärta, oro, sömnsvårigheter och andra kroniska sjukdomar (te.x. diabetes, IBS/Chrons, mfl.) som påverkar dig negativt vid stress. Den passar även för dig som har fått långtidscovid med te.x.  koncentrationssvårigheter och trötthet. 

Denna kurs riktar sig främst till nybörjare och därför hålls själva meditationen på 20 minuter för att inte det ska bli för stor utmaning i början. Därefter körs en gruppcoachning under Emmas ledning där var och en får diskutera sina tankar och känslor omkring sin upplevelse. I priset ingår även 1 timmes individuell coachning som bokas separat på överenskommen tid efter ca. halva kursens gång. Detta är för att du ska få personlig hjälp till din utveckling och förändring.

Syftet med kursen är att du får verktyg att hantera stress i vardagen, minska dina ”måsten” och prestationer, öka din glädje och positiva energi.

Totalt varar ett tillfälle 1 timme, 1 gång i veckan.
Pris: 2000 per person inklusive 1 coachning.
Startdatum och veckodag är inte helt fastställt ännu, men planerar att starta början av september.
För intresseanmälan kontakta Emma