MEJA Hälsoteam

YINYOGA

Yinyoga passar alla människor och kroppar. Den är dock särskilt effektiv för stela och orörliga personer. Den har visat sig hjälpa ryggvärk, knä och/eller nackproblem och framför allt mot en stressad och snabb livsstil med mycket prestation.

Boka kursen eller drop-in pass här:

Kursstart Yinyoga vecka 35, måndagar kl. 19.15-20.30

Kostnad terminskurs 15 ggr à 75 minuter: 2395 kr
Kika på vårt fina rabattsystem under priser!

Yinyoga är precis som annan yoga – men också dess motsats. Yinyogan undviker ”perfektionen” i en slut-position. Vi fokuserar på yin-delarna i kroppen så som skelett, myofascia, bindväv (som är en del av fascian), ligament, inre organ och de så kallade meridianerna. För att nå dessa delar behöver vi slappna av i musklerna, så varje position utförs 3-5 minuter där vi fokuserar på avslappning i både kropp och sinne. När vi når bindväven får vi en väldig mjukhet o öppenhet i kroppen. Vi kommer åt muskler som varit spända under en längre tid, som vi kanske försökt stretcha men att det inte gått. De mycket enkla ställningarna utförs alltid liggande eller sittande. Passet avslutas med vila till gongarnas läkande vibrationer som tar dig till djup avslappning. 

Yinyoga passar alla människor och kroppar. Den är dock särskilt effektiv för stela och orörliga personer. Den har visat sig hjälpa ryggvärk, knä och/eller nackproblem och framför allt mot en stressad och snabb livsstil med mycket prestation. Denna yoga öppnar sakta upp stela höfter, baksidor av ben och vader som blir smidigare och mer elastiska. Yinyoga är även antiinflammatorisk, den minskar inflammationen i kroppen då vi lugnar systemet och även sinnet. Yinyoga är ett bra komplement till livet, då livet oftast är väldigt brusigt, intellektuellt och mycket intryck som tar oss bort från kontakten med oss själva. Genom yinyogan ökar medvetenheten, då vi även under passet praktiserar mindfulness. Vi är närvarande i det som sker just nu utan att döma eller förändra, oavsett om det känns bra eller dåligt.

Alla kroppar är unika och det är därför viktigt att vara närvarande och medveten i sin egen kropp, lyssna till sin egen kropps signaler. Vart det känns och hur positionerna ser ut är därför helt unikt för alla personer.

TRADITIONELL KINESISK MEDICIN
Yinyogan kallades från början daoist-yoga och har inspirerats av kinesisk kampkonst och kinesisk medicin. Istället för att med nålar stimulera de olika meridianerna i kroppen placerar vi kroppen i olika relativt lätta ställningar under en längre tid. På så sätt stimuleras samma slags meridianer som vid akupunktur och med liknande effekt.

Meridianer är alltså kanaler genom vilka qi (livsenergi) flödar i kroppen. Man kan likna dem vid elkablar som förmedlar energi. Alla tolv meridianerna är kopplade till de inre organen. Det är levern och gallblåsan, njurarna och urinblåsan, hjärtat och tunntarmen, lungorna och tjocktarmen och mjälten och magen. De inre organens hälsa utgör grunden för människans livskvalitet, med andra ord för människans fysiska och psykiska hälsa, enligt den kinesiska läkekonsten.

JENNIFER ASKLÖF