VILLKOR

På denna sida så beskriver vi våra villkor gällande kursbokningar m.m.

Villkor terminskurser

OBS! Mail hamnar lätt i skräpposten/spam. Vid mejlkontakt och utskick av fakturor och bokningsbekräftelser mm så kan vi därför inte ta ansvar över om du läser mejlen eller inte. Du behöver lägga till info@mejahalsoteam.se i dina kontakter för att du inte ska missa fakturor eller viktiga informationsmejl från oss.

Om du bokar terminskurs minst 1 månad innan kursstart så används bokningsavgift. Bokar du inom 1 månad innan kursstart betalas hela kursavgiften.

Bokningsavgift till kurs betalas in på nedanstående bankgiro senast 14 dagar efter att du fått din bokningsbekräftelse. Information och aktuell bokningsavgift fås i mejlet med din bokningsbekräftelse. Bokningsavgiften är inkluderad i det pris som anges vid respektive kurs. Din kurs är garanterad och även bindande då bokningsavgiften är betald. OBS! Bokningsavgiften är ej återbetalningsbar.

Om vi erhåller bokning men ingen bokningsavgift inom 14 dagar, förbehåller vi oss rätten att ersätta er med annan deltagare.

Kursavgiften är bindande och kan ej återbetalas förutom vid uppvisande av läkarintyg. Då återbetalas kursavgiften (minus bokningsavgift) och då endast för återstående del av terminen. Samma villkor gäller för dig som köpt kurs genom E-passi och Wellnet.

Avbokningsvillkor workshops

Vid avbokning av förinbetalda workshops betalas ej pengarna tillbaka. Men får du förhinder kan du naturligtvis lämna över platsen till någon annan.

När det gäller gongbad och du avbokar senast 8 timmar innan aktivitet så får du ett gongbad, för samma värde, tillgodo vid annat tillfälle. Måste dock tas igen inom 4 månader.