MEJA Hälsoteam

YOGA TERAPI

Målsättningen med en session är att du skall få en ökad förståelse och ett individuellt upplägg på en nivå så att du själv kan träna hemma för att påverka din egen självläkning och balans.

MediYoga – Terapeutisk session

MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som är utforskad, beprövad och används reguljärt inom svensk hälso- och sjukvård.  Utövandet karaktäriseras av daglig dosering under given tid genom praktiserande av en kombination av medveten andning, mjuka lugna rörelser, koncentrationstekniker, avslappning och meditation. MediYoga kan utföras av vem som helst och kräver inga förkunskaper, alla kan utöva på sin individuella nivå. Du behöver inte vara sjuk för att använda MediYoga som ett verktyg/träningsform utan kan med fördel skapa en bättre hälsa, harmoni och välmående i vardagen även som frisk.

Under en MediYoga – Terapeutisk Session går vi gemensamt igenom din situation genom ett terapeutiskt samtal där vi utifrån ett medicinskt och holistiskt perspektiv försöker identifiera orsaker och samband till rådande obalanser. Målsättningen med sessionen är att du skall få en ökad förståelse och ett individuellt upplägg på en nivå så att du själv kan träna hemma för att påverka din egen självläkning och balans.

Det råder idag ingen tvekan om att yoga och meditation ger flertalet positiva medicinska effekter. Inom svensk forskning på MediYoga har resultaten visat goda effekter på bl.a. stress, rygg-, hjärt- och sömnproblem, högt blodtryck, smärta, oro och ångest. Du kan ta del av forskningen på www.mediyoga.se

En certifierad MediYoga Terapeut har genomgått MediYoga Institutets samtliga utbildningssteg där terapeuten följer en tydlig samtalsstruktur och etiska riktlinjer.

PRISER
En terapeutisk session hos Jennifer tar ca 2 timmar. En uppföljning görs efter några veckor enligt överenskommelse och tar ca 1 timme.

Investering: 1.600 kr inkl. 1 uppföljning och personligt yogaprogram.

För vidare uppföljningar 695 kr/session (ca. 1 timme).
OBS! De som går kurser hos oss får 100 kr rabatt.

KONTAKTA OSS FÖR BOKNING! (tryck länk)

JENNIFER ASKLÖF
CERTIFIERAD TERAPEUT