MEJA Hälsoteam

MEDITATION

Det finns olika former av meditation, men meningen är att man ska stilla sitt sinne, föras mot sin inre kärna, sitt inre ljus, för att kunna leva fullt ut i harmoni med sig själv och omgivningen.

 

Just nu erbjuder vi endast meditation i form av WORKSHOPS. Men självklart så erbjuder vi även privata meditationer både individuellt och i grupp. Så samla ihop din familj och dina vänner eller varför inte dina arbetskollegor och boka ett tillfälle. 

KONTAKTA gärna Jennifer för mer information.

Det finns olika former av meditation, men meningen är att man ska stilla sitt sinne, föras mot sin inre kärna, sitt inre jag, för att kunna leva fullt ut i harmoni med sig själv och omgivningen. Man kan också säga att varje gång man gör något där man hittar den inre tystnaden så mediterar man. Det finns inte en metod som passar alla utan man bör pröva olika alternativ och välja det eller de sätt som passar just dig.

Den meditationsform som Jennifer erbjuder är bland annat visualiseringsmeditation, vägledd meditation. Då Jennifer genom sitt arbete ser så mycket stress och måsten i samhället, så tycker hon att det är en bra meditationsform. Därför att människor, just på grund av detta, många gånger har svårt att meditera själva i inre tystnad och släppa allt i huvudet. Då kan det vara lättare att bli vägledd genom meditationen.

I en vägledd meditation visualiserar man. När du visualiserar och känner in meditationen så registreras det inom dig och sänder signaler till kropp och sinne så det utsöndras mer endorfiner som gör att du får en behaglighetskänsla och avkoppling.

EFFEKTER:

Aktuell forskning på meditation visar tydliga och mätbara resultat vid många av vår tids stressrelaterade besvär såsom bland annat:

– Nack- och ryggproblem
– Huvudvärk
– Depression
– Oro
– Viktproblem
– Sömnsvårigheter etc.

Under meditation kan även vissa fysiologiska förändringar ske och dessa kan registreras, förändringar som är de rakt motsatta till en stressreaktion:

– Minskad andnings- och pulsfrekvens
– Minskad syreförbrukning
– Minskad ämnesomsättningshastighet
– Sänkning eller stabilisering av blodtrycket
– Minskad ledningsförmåga i huden
– För de olika meditationsformerna specifika lugna och jämna hjärnvågsmönster som annars är sällsynta i vaket tillstånd.

Regelbunden meditation minskar också aktiviteten i det område i hjärnan som reglerar irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression. I stället ökar aktiviteten i det område i hjärnan som arbetar med intresse, nyfikenhet, entusiasm, glädje och lycka!